Nové podmínky registrace v souladu s nařízením GDPR, uloženo ve vašem zákaznickém účtu Mindbody:

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

 

Pan/Paní ...................................., nar.: ...................., bytem: ................................................................. („Vy“) 

tímto svobodně a dobrovolně uděluje Souhlas se zpracováním osobních údajů („Souhlas“)

Ivě Jonášové, Studio Yoga-Yogase sídlem Bílka 33, 41501 BořislavIČO: 65610628,, kontaktní e-mail: info@yoga-yoga.cz („My“)

jak je specifikováno níže v tomto dokumentu. 

 

 

I. Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše osobní údaje („Osobní údaje“):

 

  1. Identifikační údaje: klient – jméno, příjmení
  2. Kontaktní údaje: číslo telefonu, emailová adresa.
  3. Další údaje: bankovní spojení, platební karta

 

Předmětem zpracování mohou být i následující zvláštní kategorie osobních údajů:

 

  1. zdravotní stav klienta - překážky v praktikování jógy

 

 

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

 

  1. přihlášení do rezervačního systému Mindbody a následné rezervace lekcí jógy
  2. telefonické kontaktování a informování vztahující se k aktivitám studia

 

Vedle výše uvedených účelů, které tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení souhlasu pro všechny z nich, nelze naše služby poskytovat, můžete také dobrovolně zvolit jeden z níže uvedených vedlejších způsobů užití Vašich Osobních údajů, které však pro platné uzavření tohoto souhlasu nejsou povinné a slouží pouze k dalšímu zkvalitňování našich služeb či k poskytování služeb doplňkových. Volbu je možné provést zaškrtnutím jednotlivého políčka:

 

 

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu

 

 

II. Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

 

 

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů můžete vyžádat e-mailem na info@yoga-yoga.cz

 

 

Vaše Osobní údaje bychom také předávali těmto příjemcům ve třetích zemích pro zasílání dalších informací, avšak pouze pokud s tím vyjádříte souhlas zaškrtnutím příslušného políčka, bez Vašeho souhlasu je předávat nebudeme.

 

 

Nemusíte se však ničeho obávat, Vaše práva v souvislosti s předáním Osobních údajů do třetích zemí či mezinárodní organizaci jsou zaručena prostřednictvím Zpracovatelských dodatků, které máme s partnery uzavřeny či jejich Politikami zpracování osobních údajů (Privacy Policy).

 

 

III. Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu nebo v naší provozovně Jankovcova 1228/56, 41501 Teplice nebo na emailové adrese: info@yoga-yoga.cz

 

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv. 

 

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese www.yoga-yoga.cz

 

 

III. Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 

 

 

IV. Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu maximálně 10 let od ukončení poskytování služeb. 

 

 

VI. Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetové adrese www.mindbodyonline.com, kde vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.

 

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Tento web používá cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací